Tumblr Mouse Cursors

Golden Daisy

İzmir - 16

The only way to define your limits is going to beyond them 🎇✨🌟  http://instagram.com/goldendaisy2

Sevdiğim ünlüyü bile kıskanıyorum. Benden başka hayranı olmayacak. Ben aşmışım ya.

(Source: patchingelini, via agladiktan-sonraki-uyku)

"Bu yaşta çizgi film mi izliyorsun" ne demek lan? Ağzını yırtarım senin.

(Source: cikolatatanrisi, via siyahsevenkiz)

2 dk sonrasına hayatta olacağımızın bir garantisi yok. o yüzden keşke dememek için bugüne kadar kırdığın kişileri ara ve bi daha küfür et.

(Source: hasicktheree, via baktinolmuyorbirakgitsin)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter